Υπερκάθαρο νερό

Προϊόν υπό ανάπτυξη

Το υπερκάθαρο νερό για αναλυτική χρήση της WaterLab είναι αποστειρωμένο νερό υψηλής καθαρότητας με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και προορίζεται για χρήση σε συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC).

Χαρακτηριστικά υπερκάθαρου νερού

 • Formula: H2O
 • Μοριακό Βάρος: 18,00
 • CAS Number: 7732-18-5
 • Αντίσταση (Resistivity): >18 Mω
 • TOC: <5 ppb
 • Silica: <3 ppb
 • Sodium: <1 ppb
 • Chloride: <1 ppb
 • Άχρωμο, διαυγές υγρό
 • Στείρο προϊόν

Συσκευασία υπερκάθαρου νερού

  Διατίθεται σε γυάλινους περιέκτες που συσκευάζονται σε λευκά χαρτοκιβώτια (6x1L).
  Κωδικός προϊόντος: ΗWP0001

Created by Advalue